งานสัมมนาให้ความรู้หัวข้อเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปั้มลมอุตสาหกรรมและการดูแลเครื่องปั้มลมอย่างบูรณาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562  เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ ห้องการะเกด  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 14,884