เคล็ดลับในการดูแลระบบเครื่องอัดอากาศหรือปั้มลม 

เพื่อการประหยัดพลังงานขั้นสูงสุด

เช็งเค่น ขอนำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้อย่างสูงสุดและยั่งยืน

 

“คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม” ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม เป็นหัวใจสำคัญสำหรับกระบวนการผลิต แต่คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโรงงานเช่นกัน ซึ่งค่าไฟฟ้ากว่า 40%  ภายในโรงงานของคุณนั้นเกิดจากระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

 

การใช้พลังงานงานไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ส่งผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานยังไง?

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (life cycle cost) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมกว่า 70% นั้น คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้โรงงานของคุณมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น จะดีกว่าหรือไม่หากเราสามารถลดการใช้พลังงานในระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมลง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้โรงงานของคุณได้มากขึ้น

 

ด้วย 3 ขั้นตอน นั่นก็คือ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) การมาปรับใช้ให้เหมาะสม (Optimize) การติดตามและตรวจสอบระบบ (Monitoring) จะช่วยให้คุณลดค่าไฟในโรงงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่การผลิตของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze)

การเลือกใช้คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจะต้องเลือกคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่เหมาะสมกับ

การใช้งาน โดยพิจารณาถึง ปริมาณลม แรงดันลม และพฤติกรรมในการใช้ลมเป็นหลัก

1.1 รวบรวมข้อมูล

เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ลมของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมได้  ด้วยอุปกรณ์ data logger หรือ iiTrak  เป็นเทคโนโลยีที่สามารถประเมินและตรวจสอบศักยภาพของ
ระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมได้อย่างละเอียด โดย data logger นี้จะทำการวัดและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าในขณะที่คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมทำงานในระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน จากนั้น      
นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ลม ด้วยโปรแกรม AIRchitect ซึ่งสามารถรายงานผลออกมา ดังนี้ 
 
 
 • พฤติกรรมของการใช้ลมในแต่ละวัน
 • ปริมาณลมสูงสุดที่มีการใช้งาน (peak load)
 • อัตราการใช้ลมโดยเฉลี่ย
 • อัตราส่วนการใช้คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม (load/unload)
 • ประเมินค่าไฟปัจจุบันเป็นรายสัปดาห์และรายปี

1.2 วิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ลมของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม จะช่วยให้เราทราบถึงอัตราการใช้ลมที่แท้จริง จึงสามารถแยกการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1.2.1 ควบคุมจำนวนคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 

อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ คือ การประเมินจำนวนคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่มีทั้งหมดภายในโรงงานโดยคำนึงถึง 

 • Reliability และ safety factor ที่มี เทียบกับปริมาณการใช้ลมปัจจุบัน
 • หากมีคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมจำนวนมากเกินไป ควรพิจารณาถึงจำนวนปริมาณลมที่ใช้อย่างแท้จริงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการบำรุงรักษา

1.2.2 ติดตั้งคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้เทคโนโลยี Variable Speed Drive (VSD) 

หากพบว่ามีความผันผวนในการใช้ลม คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่มีเทคโนโลยีปรับความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ Variable Speed Drive (VSD) จะช่วยให้ประหยัดพลังงานสูงสุด 
รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมโดยรวม โดยเราจะขอเล่าถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป
 

ขั้นตอนที่ 2 : นำมาปรับใช้ให้เหมาะสม (Optimize)

ทั้งการตั้งค่าปั๊มลม การเลือกใช้ปั๊มลม หรือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้น ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากขึ้น 35 – 50% 

เราจึงขอนำเสนอเทคโนโลยีของ แอตลาส คอปโก้ ที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้แก่โรงงานของคุณ

2.1 เทคโนโลยีปรับความเร็วรอบมอเตอร์ หรือ Variable Speed Drive (VSD) 

Variable Speed Drive หรือ VSD เหมาะสำหรับความต้องการของการใช้ลมที่ไม่คงที่ในไลน์ผลิตของลูกค้าซึ่ง Variable Speed Drive หรือ VSD เป็นเทคโนโลยีที่สามารถควบคุม

ความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะ load ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม พร้อมทั้งปรับแรงดันได้ตามความต้องการเพื่อความเหมาะสมกับการใช้ลม จึงช่วยให้กระบวนการผลิต

ของคุณได้รับปริมาณลมที่เหมาะสมตามความต้องการ และช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

 • ประหยัดพลังงานได้โดยเฉลี่ย 35 - 50%
 • ลดการกระชากไฟฟ้าขณะที่คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมเริ่มต้นทำงาน
 • ปรับแรงดันได้ตามความต้องการใช้ลม จึงไม่เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
 • ในขณะที่มีแรงดันในระบบต่ำลง จะช่วยลดการรั่วไหลของลมภายในระบบของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมลงได้

 

2.2 Optimizer : เทคโนโลยีที่ช่วยในการ Control และ Monitoring 

Optimizer คือ อุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานให้แก่ระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ช่วยให้คุณวิเคราะห์การใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย 

นอกจากนี้ยังสามารถ  ควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control and Monitoring)  สามารถติดตามตรวจสอบระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมทั้งระบบ 

 • ลด Pressure band
เมื่อระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมมี Pressure band ที่เหมาะสม จะไม่เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น 
 • ลดค่าไฟในช่วง unload
ด้วยระบบอัจฉริยะจะช่วยควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ให้มีค่า load/unload ที่เหมาะสมต่อปริมาณการใช้ลม จึงช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปได้มาก 
 • ยืดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงออกไป
เมื่อคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณมีการตั้งค่าที่เหมาะสมต่อการใช้งาน จะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักรได้เป็นอย่างมาก จึงช่วยยืดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้นานกว่าเดิม 

2.3 Energy recovery control unit 
พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 90% ถูกแปลงกลายเป็นความร้อนจากการผลิตลมอัด หากไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ความร้อนนี้ก็จะสูญหายไปในชั้นบรรยากาศผ่านระบบระบายความร้อนและการแผ่รังสี ด้วยยูนิตควบคุมการนำพลังงานมาใช้ใหม่ (Energy recovery control unit)ของ แอตลาส คอปโก้ สามารถเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ของคุณให้เป็นแหล่งพลังงานได้ ด้วยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ 

 

 • นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุดถึง 105% ในรูปแบบของน้ำร้อน
 • ลดการปล่อยก๊าซ CO2 จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้ไปพร้อมๆกัน
 • มาพร้อมระบบติดตั้งแบบ plug and play โดยสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที
 • ต้นทุนการทำงานต่ำ ด้วยตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่เป็นแผ่นสแตนเลส ปั๊มที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Variable Speed Drive หรือ VSD และระบบควบคุมที่ล้ำสมัย ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและไร้ปัญหา
 • กำหนดแรงดันของน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิภายในระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณได้ตามความเหมาะสม


ขั้นตอนที่ 3 : ติดตามและตรวจสอบระบบ (Monitoring)

หลังจากมีการติดตั้งระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่เหมาะสมต่อการใช้งานแล้ว ควรมีการติดตามและตรวจสอบระบบอยู่เสมอ เพื่อให้รับรู้ถึงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมอยู่ตลอดเวลา 


SMARTLINK  จะช่วยติดตามและตรวจสอบสถานะของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมได้อย่างละเอียด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและช่วยให้คุณได้รับการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา ด้วยระบบดังต่อไปนี้       

  -  SMARTLINK Service   

ดูบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ได้เพียงหนึ่งคลิก พร้อมทั้งตรวจสอบราคาสำหรับชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

  -  SMARTLINK Uptime
Uptime จะส่งอีเมลหรือข้อความหรือเมลเพิ่มเติมถึงคุณเมื่อใดก็ตามที่มีคำเตือนที่สำคัญตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติงานได้ตามวิธีการที่วางแผนไว้ 

  -  SMARTLINK Energy
Energy จะรายงานตามที่คุณต้องการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานในคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณ ตามมาตรฐาน ISO 50001 
 

 

จากแผนพัฒนาทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยลดค่าไฟในโรงงานของคุณได้มากถึง 50% จึงช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย มีผลกำไรมากขึ้น และมีระยะเวลาคืนทุนที่คุ้มค่ามากขึ้น 

 เช็งเค่น ตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดอากาศ แบรนด์ แอตลาส คอปโก้ ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาในด้านการประหยัดพลังงานแก่คุณ

“คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม” ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม เป็นหัวใจสำคัญสำหรับกระบวนการผลิต แต่คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโรงงานเช่นกัน ซึ่งค่าไฟฟ้ากว่า 40% ภายในโรงงานของคุณนั้นเกิดจากระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

“คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม” ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม เป็นหัวใจสำคัญสำหรับกระบวนการผลิต แต่คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโรงงานเช่นกัน ซึ่งค่าไฟฟ้ากว่า 40% ภายในโรงงานของคุณนั้นเกิดจากระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม

Visitors: 14,884