งาน SMART ENERGY EXPO 2019

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Product which will be displayed in the event.

>> Control system for Air Compressor, Air Blower, Air Dryer and Accessaries for Pneumatic system.

Visitors: 14,886