งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัด

ใันวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ภายในงานจะมีการเสวนาเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานกับการบริหารจัดการพลังงาน 4.0 ในระบบอากาศอัด ร่วมแบ่งปันข้อมูลมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ระบบ monitoringและระบบควบคุมสำหรับอากาศอัด โดย ตัวแทนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนฯ และ รศ.ดร.ไชยะ แช่มช้อย อีกทั้งยังมีการบรรยายการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านเทคนิคและ Big Data กับอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด 

Visitors: 14,884