งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2562 ที่สุพรรณบุรี

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 - 21.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี  ตำบลโคกคราม  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  

 เพื่อพบปะสังสรรค์  สานสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง แล้วมาพบกับพวกเราได้นะคะ

Visitors: 14,083