GA VSD และ GA VSD+

           การดําเนินการมีความต้องการอากาศที่ไม่คงที่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบุกเบิกเทคโนโลยีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) 

สําหรับคอมเพรสเซอร์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการของคุณได้รับปริมาณอากาศตามความต้องการและเวลา วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าคอมเพรสเซอร์

ของคุณจะไม่ใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น ช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของ

คอมเพรสเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 22% โดยเฉลี่


                     


เครื่องอัดลมชนิดสกรูแบบ Oil injected  รุ่น GA VSD และ GA VSD+

          

         GA VSD & GA VSD+ ของ Atlas Copco เป็นไปตามความต้องการด้านอากาศอย่างเคร่งครัดโดยการปรับความเร็วมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการจ่ายอากาศอัด เมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ iPM (interior Permanent Magnet) ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสุดล้ำ

สมัย (IE4) จะทำให้ GA VSD⁺ ประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยได้ถึง 50% ช่วยลดยอดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้โดย

เฉลี่ยถึง 37%


          นอกเหนือไปจากการประหยัดพลังงานที่สูงถึง 50% แล้ว GA VSD⁺ ยังตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งมอบก๊าซอิสระ   

(Free Air Delivery: FAD) อีกสูงสุดถึง 12% เพื่อประสิทธิภาพและการทำงานที่ดียิ่งขึ้น เครื่องอัดลมแนวใหม่ - ปั๊มลมชนิดสกรู  ที่ช่วย 

ประหยัดค่าไฟสูงถึง 50%  แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัดด้วยการออกแบบสกรู(Screw) ในแนวตั้งจึงทำให้เครื่องมีขนาดที่เล็กลง โดยตัว   

เครื่องมาพร้อมกับการติดตั้ง integrated dryer  ภายในทำให้คุณภาพของลมที่ออกมานั้นได้ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมี Elektronikon® 

Controller   ซึ่งเป็นระบบควบคุมที่มีการออกแบบและพัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านประหยัดพลังงานมากขึ้น


 เครื่องอัดลมแบบ Oil injected ตั้งแต่ขนาดเล็ก 7 kw - ขนาดกลาง 110 kw

Model: Oil-injected air compressor GA, GA+, GA VSD, & GA VSD+
GA GA+ GA VSD GA VSD+
5 - 11 kW - 7 - 75 kW
7 - 15 kW 11 - 26 kW - -
15 - 26 kW - - 15 - 37 kW
30 - 90 kW - - -
90 - 160 kw - 110 - 160 kW -
- - 160 - 315 kW -
355 - 500 kw - - -

  

Technical Specification

 

Capacity FAD l/s

7 l/s - 345 l/s

Installed Motor Power

7 kW - 110 kW

Working pressure

4 bar(e) - 13 bar(e)


ข้อได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการประหยัดพลังงาน


        ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์มากกว่า 80% มาจากการใช้พลังงาน  เนื่องจากเราเน้นไปที่การประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของคุณ  โดยการปรับเอาต์พุตของคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณอินพุตอากาศที่จำเป็นต้องใช้ โดยเฉลี่ยแล้ว  เราช่วยให้บริษัท
ของคุณประหยัดค่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของคอมเพรสเซอร์ได้ถึง 35% สิ่งนี้ทำให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
 
  • การประหยัดพลังงาน 35% โดยเฉลี่ยระหว่างการปรับลดความเร็วในการผลิตจำเป็นต้องมีการหยุดทำงานในหลายๆ ส่วน
  • แรงดันระบบที่ต่ำกว่าเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมากทั่วทั้งการผลิตและลดการรั่วไหลของระบบ
  • การเลือกแรงดันที่ยืดหยุ่นจาก 4 ถึง 13 บาร์ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง
  • รูปแบบของมอเตอร์และตัวแปลงแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงความเร็ว
Visitors: 14,885