JOIN US

 • Sales

  รายละเอียดงาน

  - ดูแลด้านการขายสินค้าให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงการต่าง ๆ

  - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้าเก่า

  - วางแผนและผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ประสานงานรวมถึงแก้ไขปัญหาและให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังการขาย

  - ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

  - ดูแลและตอบสนองความพีงพอใจและความต้องการของลูกค้า

  ความรู้และทักษะที่ควรมี

  - มีประสบการณ์ในการขาย

  - มีความสามารถในการเรียนรู้งาน/ละเอียดรอบคอบ

  - มีทักษะในการโน้มน้าวคนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี

  - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ได้รับใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องมีพาหนะ

  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มั่นใจในตัวเองและมีศิลปะในการจูงใจ

  - มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า

  - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  - ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  บริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำและบริการหลังการขาย ดังนั้นค่าคอมมิชชั่นจะแปรผัน ตามกำไรที่ขายได้และไม่มีเพดานขั้นสูงสุดกำหนด

  สวัสดิการ

  - ค่าพาหนะ/ค่าโทรศัพท์

  - ประกันสังคม

  - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

  - อบรม สัมมนาเพิ่มความรู้และทักษะแก่พนักงาน

  - งานเลี้ยงประจำปี

  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 • วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงและช่างซ่อมบำรุง หลายอัตรา

  วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงและช่างซ่อมบำรุง หลายอัตรา

  - เพศชาย อายุ 20-35 ปี

  - วุฒิการศึกษาอนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  - ได้รับใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่จำเป็นต้องมีพาหนะ

  สวัสดิการ

  - ประกันสังคม

  - ประกันอุบัติเหตุ

  - ปรับเงินเดือนประจำปี

  - เบี้ยขยันและเบี้ยเลี้ยง(กรณีทำงานนอกพื้นที่)

  - ชุดยูนิฟอร์ม(ตามสายงาน)

  - งานเลี้ยงประจำปี

  

Visitors: 14,083