Rental

Service Rental

บริการเช่าเครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้งหลายขนาด พร้อมติดตั้ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลดความเสียหายจากการหยุดการผลิต เพื่อรองรับ ความต้องการของลูกค้า เพราะเราเข้าใจหัวใจของการผลิต ดังนั้น บริษัท เช็งเค่น จำกัด จึงมุมเน้นการบริการ การแก้ไขปัญหาอย่างทันที เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ท่าน

เราให้การบริการตามมาตรฐานสากลพร้อมให้ความรู้และเทคนิคการใช้งานต่างๆ อีกทั้งแนะนำการบำรุงรักษา หรือการเปรียบเทียบให้เห็นมูลค่าความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ฉนั้น หากท่านต้องการลดความเสี่ยงต่อการผลิตของท่าน โปรดจงเชื่อใจในทีมช่างของเรา

 

**บริษัท เช็งเค่น จำกัด มีการพัฒนาทักษะทีมช่างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับความพร้อมบริการงานให้แก่ท่านด้วยชำนาญ**

Visitors: 14,083